Безплатно обучение по ЗБУТ

Приключило

11 септември 2017

Бургас

Безплатно обучение по ЗБУТ

Дата:

11 септември 2017, понеделник

Час:

10:00 - 15:30

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Бизнес инкубатор Бургас, Бургас, Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 28

За контакти:

Деяна Илиева, 0889319568, E-Mail

За събитието

Изтегли покана за безплатно обучение по ЗБУТ в Бургас

Обучението е напълно безплатно и осигурява основни познания за осигуряване на безопасност и здраве при работа във фирмата.

Включва теми като нормативна база, права и задължения, учредяване на КУТ/ГУТ, изисквания за инструктажи, обучение и оценка на риска, както и изисквания за основна документация по ЗБУТ във фирмата, която подлежи на проверка от инспекция по труда.

Обучението е предназначено за:

– работодатели;
– ръководители;
– длъжностни лица по чл. 24 от Закона за здравословни и беззопасни условия на труд;
– членове на КУТ/ГУТ;
– специалисти по безопасност и здраве при работа;
– консултанти в областта на ЗБУТ и др.

За повече информация: инж. Деяна Илиева, http://otgovori.info