Специализирано обучение „Бъди предприемач“

Приключило

16 - 26 юли 2019

София

Специализирано обучение „Бъди предприемач“

Дата:

16 - 26 юли 2019, вторник - петък

Час:

10:00 - 15:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

CEED Bulgaria, София, 6 Bigla Str., apt. 3

За контакти:

Надя Ташева, E-Mail

Организатори:

CEED Bulgaria

За събитието

Заповядайте на специализирано обучение по предприемачество, организирано от Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България“ (CEED България), във връзка с изпълнението на дейност 2 от проект BG05M9OP001-1.023-0055-C01 „Насърчаване на предприемаческата инициатива“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Обучението ще се проведе в периода 16-26 юли 2019 г, в гр. София, бул. Джеймс Баучер 23.

Главната цел е придобиване на знания и умения, свързани с развитието на предприемачество, управление на собствен бизнес, разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност.

Организацията е разработила специална обучителна програма, включваща следните модули: Вие като предприемач; Бизнес план, Бизнес идея, Маркетингов план; Форми на търговска дейност; Персонал, правни отговорности и застраховки; Финансово планиране; Капитал и видове източници; Стартиране на бизнеса; Стратегическо планиране; Водене на преговори.

Информация относно лектори, програма и часове на провеждане на обучението ще бъде ви бъде предоставена при заявен интерес за участие.

Обучението е насочено към безработни/неактивни и заети лица, в това число и младежи до 29г.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.