Обучение „Актуалните Промени в Закона за Устройство на Територията, кадастъра и имотния регистър от май 2019г. и очаквани промени в подзаконовите нормативни актове.“

Приключило

15 октомври 2019

София

Обучение „Актуалните Промени в Закона за Устройство на Територията, кадастъра и имотния регистър от май 2019г. и очаквани промени в подзаконовите нормативни актове.“

Дата:

15 октомври 2019, вторник

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Хемус, София, София

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД, Доместикс ЕООД

За събитието

 

 

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви канят да вземете участие на 15.10.2019г. в специализирано обучение на тема:

Актуалните Промени в Закона за Устройство на Територията – 2019
 Законът за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър от май 2019г. и очаквани промени в подзаконовите нормативни актове. Практика, въпроси и дискусия.

15.10.2019 г.

Хотел Хемус, София

Начало:9,30ч. – 17,30ч.

Лектор : Савин Ковачев – Консултант по ЗУТ, юрист, зам.–министър на регионалното развитие и благоустройството (2003 г. – 2009 г.). Експерт по въпросите на устройството на територията, кадастъра и геодезията, вещно и административно право, управление на общинската собственост, местното самоуправление, публична администрация, концесии, публично- частни партньорства и др. Автор е на “Коментар на ЗУТ” „Примерен правилник за управлението на общинската собственост”; „Строителен наръчник“; ръководител е на авторския колектив на изданието „Актуални въпроси на устройството на територията и строителството” и др.

 

Теми:

1.Общ преглед на процедурата по допускане изработването, съгласуване и одобряване на подробни устройствени планове в ЗУТ

 

2. Получаване на изходни данни от експлоатационните дружества за изработване на ПУП. Съгласуване на заданията, на предложенията за изменение на подробни устройствени планове и на проектите на устройствени планове и техни изменения с експлоатационните дружества.

3.Новите правила за допускане, изработване, съгласуване и одобряване на парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, разположени на територията на повече от една община, в границите на една област или на територията на повече от една област.

4. По важни моменти и новости в режимите на проектиране и разрешаване на строителството.

5. Същност и роля на различните видове визи за проектиране. Новият вид виза за проектиране по чл. 140а ЗУТ. Въвеждане на нов режим за получаване на изходни данни, необходими за проектирането, както и за присъединяване на строежите към мрежите на техническата инфраструктура.

6. Сравнителен анализ на процедурите за получаване на виза за проектиране по чл.140 и чл.140а ЗУТ в светлината на последната редакция на чл.143. Подзаконови актове, формуляри и тарифи, свързани с прилагане на режима по чл. 140а и новите правила за присъединяване на потребители.

7. Общ режим за разрешаване на строителството – съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж.

8. Други режими за разрешаване на строителство по ЗУТ.

9. Загуба на правно действие на разрешенията за строеж.

10. Условия и ред за предоставяне на услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри. Правомощия на правоспособните лица по кадастъра.

11. Специализирани кадастрални карти и информационни системи, ред за изработване и приемане. Предоставяне на изходни данни за проектиране от експлоатационните дружества.

12. Нанасяне на нови строежи – обекти на кадастъра, в кадастралната карта.

13. Специализирани карти за устройствено планиране. Ред за изработване и приложение.

В цената на обучението са включени: лекции 9,30 – 17,30ч., две кафе паузи, папка, сертификат за участие

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg

с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

Денислава Рускова magisterd@abv.bg , 08888 07 911,   www.magisterdixit.net

ЦЕНИ
За един участник –( 170 лв. без ДДС) 204 лв. с ДДС
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – (160лв. без ДДС )192 лв. с вкл. ДДС

За групи от 4 и повече участника от една фирма – 150лв. без ддс или съответно 180лв. с ддс за участник

ПРИ  ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ДО 30.08.2019г.  ПОЛЗВАТЕ 10% ОТСТЪПКА ОТ ПОСОЧЕНИТЕ РЕДОВНИ ЦЕНИ!

За записване без постъпило плащане до 30.08. 2019г. се прилагат редовните цени!

Краен срок за записване и плащане при наличие на места 8.10.2019г.!

БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк    IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

 

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк    IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56