7-ма Регионална Енергийна Конференция

Приключило

14 - 15 Ное. 2017

София

7-ма Регионална Енергийна Конференция

Дата:

14 - 15 Ное. 2017, вторник - сряда

Час:

12:30 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Интер Експо Център, София

За контакти:

+35929898950, E-Mail

За събитието

Следващата година България поема Председателството на Съвета на Европейския Съюз. Всички сме свидетели на динамични промени в енергийното развитие както на региона, в който живеем, така и в други страни от Европейския съюз и света и в тази връзка Конференцията ще даде възможност на заинтересованите страни да обсъдят въпроси, свързани с енергетиката, които биха имали въздействие както върху региона, така и върху ЕС.

Събитието има също така за цел да подпомогне българското правителство във формулирането на приоритетите, които то ще представи по време на председателството, да повиши информираността за предизвикателствата, пред които всички сме изправени краткосрочно и средносрочно и да събере на едно място различни страни, които да споделят вижданията си по предложените теми.

Очакваме водещи представители от европейските институции, държавни администрации, ангажирани с планиране на енергийното развитие, предприемачи, национални регулатори, производители и търговци на енергия, технологични компании, консултанти, неправителствени организации и други think-tank организации да изнесат презентации и обсъдят въпросите, свързани с енергийно планиране, съхранение на енергия, пазарно обединение, либерализация и регионализация, енергийна ефективност, възобновяема енергия, търговия с емисии, енергийни иновации, климатични промени, предизвикателствата пред конвенционалните производители на енергия (ядрени и въглищни мощности) и т.н.

Ще се радваме да ви приветстваме в София!