27ма международна конференция „Ecology & Safety“

Приключило

23 - 27 юни 2018

Бургас

27ма международна конференция „Ecology & Safety“

Дата:

23 - 27 юни 2018, събота - сряда

Час:

17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Ваканционно селище "Елените", Бургас

За контакти:

E-Mail

За събитието

Енергетиката, климата и глобалната сигурност през 21 век

Ролята на сътрудничеството в опазването околната среда
Икономика на екологичните решения и управление на екологичните инвестиции
Социално-икономически аспекти в опазване на природните ресурси
Политика и управление на околната среда
Емисии на парникови газове
Устойчиви и екологично чисти технологии
Алтернативните енергийни източници за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива; Биогорива
Геофизика; Атмосферна физика; Физическа океанография; Метеорология и хидрология
Спътниковият мониторинг върху околната среда
Медиите и защитата на околната среда

Екология на въздуха, почвите и водите

Горите и управлението на природните ресурси
Свлачища и подземни води: проблеми и решения
Живите системи и количествената биология
Екологичен мониторинг и оценка на екологичното състояние
Международни екологични стандарти и сертифициране; Управление на екологичните проекти
Екология на селското стопанство и хранителната промишленост
Екотуризъм и екологичното въздействие на туризма
Строителство, архитектура и околна среда
Управление и рециклиране на отпадъци; Обработка на отпадъците (заводи, сметища)

Екология на човека — здраве и безопасност

Зелените технологии
Медицински и еклогичен фитодизайн
Наномедицина, нанотехнологии, наноматериали и наноаерозоли
Медицинска химия; Фармакология; Изготвяне и дизайн на лекарствени средства
Екологична и трудова хигиена

Гражданска защита и управление при бедствия и аварии

Екосистемите и управлението в кризисни ситуации
Индустриалната безопасност и управлението на риска
Промишлената екология и трансграничните замърсявания
Иновативните технологии за гражданска защита и управлението на бедствия и аварии
Иновативните технологии за системи за ранно предупреждение при бедствия и аварии
Иновативни методи за обучението по гражданска защита
Сътрудничество в областта на логистиката в международни операции
Комуникациите по време на операции при бедствия и аварии
Изследвания за гражданската сигурност

Приемат се също и доклади по други актуални въпроси, свързани с тематиката на събитието.