20та международна конференция „MATERIALS, METHODS & TECHNOLOGIES“

Приключило

26 - 30 юни 2018

Бургас

20та международна конференция „MATERIALS, METHODS & TECHNOLOGIES“

Дата:

26 - 30 юни 2018, вторник - събота

Час:

17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Ваканционно селище "Елените", Бургас

За контакти:

E-Mail

За събитието

Материали

Нано-материали и нано-композитни материали
Енергетика и ядрени науки
Обработка на материалите
Металургия и материалознание
Стъкло, керамика и лепила
Каучук, пластмаси, текстил и кожа
Целулоза, хартия и опаковки
Оптична електроника и лазерна техника
Мембрани и технологии
Медицина, фармация и биотехнологии
Биохимия и молекулярна биология
Компютърни системи и управление; Мобилни компютри
Телекомуникационни системи и мрежи
Алтернативните енергийни източници; Зелена енергия; Биогорива

Методи и средства за иновации

Инструменти за развитие на иновациите (наука, технологични паркове, технологични и иновационни центрове, бизнес инкубатори, технологични ориентирани програми за подкрепа на бизнеса и науката финансиране на иновациите и т.н.)
Ролята на сътрудничество (асоциации, мрежи, събития и т.н.) в развитието на иновационните системи
Организационни и творчески идеи за развитие на иновациите
Технологичен трансфер и управление на интелектуалната собственост
Иновациите в обществения сектор
Рисков капитал и финансиране на иновациите
Иновации и трансфер на технологии
Културата и управлението в областта на иновациите
Иновации в малките и средни предприятия
Иновации обучение и образование

Методи и технологии

Нанотехнологии
Нанобиотехнологии
Нано-Био-Компютри
Нано-автоматика
Биометрични технологии
Биосензори, биоелектроника и диагностика
Биороботика и бионика
Биомедицински анализ на изображението
Невронни мрежи и изкуствен интелект
Автоматизацията в науката и техниката
Математическо моделиране по инженерна химия
Промишлен дизайн и моделиране
Кристализация, дестилация, абсорбция и добиване
Автоматика в машиностроенето
Електрохимични и антикорозионни технологии
Контрол на корозията и устойчивостта
Приложна математика и информационни технологии
Енергетиката, електроснабдяването и оборудване
Технологични стандарти, сертификация, анализ и контрол
Преработка и производството на стоки
Строителство, архитектура и геодезия
Подемни технологии и оборудване
Електрическо и електронно инженерство
Проблеми на преработката на нефта и газовите кондензати

Приемат се също и доклади по други актуални въпроси, свързани с тематиката на събитието.