17та международна конференция „Economy & Business“

Приключило

20 - 24 авг. 2018

Несебър

17та международна конференция „Economy & Business“

За събитието

Реконструкция на световната икономика

Действия за намаляване на дисбаланса
Координация между фискалната, паричната и финансовата политика
Международните капиталови пазари и финансовото регулиране
Какви са поуките за фискалната политика?
Нивото на инфлация: цели
Възход и падение на Бретън Уудс
Бъдещето на международната парична система
Иновациите и глобално интегрираната финансова система
Безработицата и депресия
Новите социални разделения

Икономически теории и бизнес практики

Планиране, прогнозиране и моделиране на икономическото развитие
Статистически анализ на науката, технологиите и промишлеността
Приоритетни отрасли, под отрасли и пропорциите на различните сектори
Държавното управление и регулиране, на законодателната политика
Стопанско управление, маркетинг и продажба
Счетоводство, анализ и статистическа информация
Финансите, банковото дело и данъчното облагане
Инвестиции, преструктуриране и технологично обновяване
Образование, здравеопазване и социална политика
Производителност, заетост и доходи
Глобализацията и икономическото развитие
Икономическо образование и бизнеса

Икономика на знанието и икономиката на иновациите

Икономическият растеж и икономиката на знанието
Бизнес моделът на икономиката на знанието
Ролята на политиката за икономиката на знанието
Бизнесът и икономиката на знанието
Обществото на знанието в икономиката на знанието
Е-общество / електронното управление
Е-Бизнес / е-търговия
Иновативно управление
Иновации и икономически растеж
Предприемачество, бизнес модели и финансиране на иновациите
Иновациите като икономическа движеща сила в Съединените щати, Европа и Азия
Финансовите иновации: разпределение на риска
Култура и екип за управление на иновациите
Иновационният мениджмънт — предизвикателства
Информационната икономиката: съдържание, разпространение и достъп

Приемат се също и доклади по други актуални въпроси, свързани с тематиката на събитието.