13-а национална конференция по е-Здравеопазване „Висококачествено и дигитализирано е-Здравеопазване в България“

Приключило

28 февруари 2018

София

13-а национална конференция по е-Здравеопазване „Висококачествено и дигитализирано е-Здравеопазване в България“

Дата:

28 февруари 2018, сряда

Час:

09:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Интер Експо Център, зала Витоша, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

Дигиталната трансформация е тенденция, която навлезе във всички сфери на икономиката и обществения живот, включително и в здравеопазването. На тази тенденция се възлагат надежди, свързани с повишаването качеството на медицинската помощ. През последните няколко години дигиталната трансформация в медицината съществено промени и автоматизира процесите в съвременното здравеопазване в България, а едновременно с това се повиши и доверието на хората към технологичните новости в сектора. Надеждните е-здравни системи и услуги зависят най-вече от политиката и стратегиите на национално ниво, от ангажирането на много сектори, подходяща употреба на ИКТ и адекватен човешки капацитет.

В рамките на 13-ата конференция по е-Здравеопазване ще бъдат обсъдени политиките и стратегиите за развитие на е-Здравеопазването на ниво Европейски съюз и България, ще бъдат представени етапите на развитие на всички елементи от е-Здравеопазването в страната – единна информационна система, е-рецепта, е-здравен запис, е-направление, национална здравна карта, електронно медицинско досие и ще бъдат представени технологичните възможности за развитие на е-Здравеопазването в България.