12-та Конференция „Авангардни Производствени Технологии“

Приключило

1 - 3 юли 2018

Созопол

12-та Конференция „Авангардни Производствени Технологии“

Дата:

1 - 3 юли 2018, неделя - вторник

Час:

09:00

Достъп:

Кандидатстване

Място:

Предстои уточнение, Созопол

За контакти:

Assoc. Prof. Grigor Stambolov, PhD, Eng., +359895586057, E-Mail

За събитието

От 1 до 3 юли в Созопол ще се проведе 12-ата международна конференция Авангардни Производствени Технологии (АМТ 2018). Събитието има за цел да представи идеи и решения в областта на съвременната теория, технология и практически приложения при съвременните производствени системи, използвани в различни направления в индустрията.

Ключови теми на конференцията ще бъдат: Системите за механична обработка и производство; Материалознанието и околната среда; Микро- и нанотехнологиите; Интелигентните производствени системи; Роботика и автоматизация; Електроника; Изследователски методи и начини за управление на материали, машини и процеси; и др.

Докладите на конференцията ще бъдат отпечатани в специален брой на “Advanced Manufacturing Technologies”, ISSN 1313-4264, като някои от тях ще бъдат предложени за публикуване в научния журнал „Archives of Mechanical Technology and Materials“, ISSN 2450-9469 – Издание на Техническия университет в Познан и Комисия по машиностроене на Полската академия на науките, Полша.