10-ти юбилеен Зелен форум на сп. „Мениджър”: Екообразование, Екоинтелигентност, Екопромяна

Приключило

18 юни 2019

София

10-ти юбилеен Зелен форум на сп. „Мениджър”: Екообразование, Екоинтелигентност, Екопромяна

Дата:

18 юни 2019, вторник

Час:

13:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Галерия "Оборище 5", София, ул. „Оборище“ 5

За контакти:

+359 885 699 301, E-Mail

Организатори:

сп. Мениджър

За събитието

Днешната сложна и нестабилна екосреда изисква нова чувствителност и способност да разпознаваме скритата мрежа от връзки между човешката дейност и системите на природата и пресечните им точки. В отговор списание „Мениджър“ дава глас за едно устойчиво бизнес образование, вдъхновено от интелигентността на природата и от мъдростта и традициите.
На форума, който ще се проведе на 18 юни 2019 г. в галерия „Оборище“ от 13:00 часа, сп. „Мениджър“ ще събере визионери, които насърчават училищата да преподават и да моделират образование за устойчив бизнес и устойчиво развитие на общността. Лидери, които вярват, че екологична интелигентност, която предоставя способността да се учи от опита и да се справя ефективно с проблемите на околната среда, ще доведе до промени в различните индустрии и в индивидуалните действия и поведение на всеки жител на планетата.

ЩЕ БЪДАТ КОМЕНТИРАНИ СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:

– Управленски политики и най-доброто от европейския опит за възпитаване на екомислене, екокултура и екоинтелигентност.
– Отношенията природа–бизнес: новата цивилизационна парадигма, която променя света.
– Формирането на природозащитна култура и повишаването на общественото съзнание – от идеите към живота и трайното установяване на екообщности на регионално и местно ниво.

Съпътстващо събитие:
ФОТО ИЗЛОЖБА „10 ГОДИНИ ЗЕЛЕНА ТРАНСФОРМАЦИЯ“