„Приключения с кауза“ навлизат в мотивиращите обучения

Компаниите и организациите имат вече успешен инструмент за сплотяване на екипите чрез „Тиймбилдинг с кауза“, предлаган от Травентурия.

Тиймбилдингът е корпоративна инвестиция в екипа на фирмата, но защо да не бъде и начин за популяризиране на социалната и природозащитна политика на компанията? „Зелен Тиймбилдинг“ е комбинация от дейности по сплотяване на екипа, лидерството и креативността с основна насоченост грижа за природата. Така трейнингът ще се превърне след теоретичната си част в приключение с кауза. А времето, различните възможни каузи и места за осъществяването им ще ви бъдат предложени от специалистите на Травентурия.

Компанията притежава над 15 години опит в организирането на трейнинг модули и съвсем логично създава „Зелен тиймбилдинг“, който предлага комбинация от дейности по сплотяване на екипа, лидерството и креативността с основна насоченост грижа за природата. Така трейнингът еволюира в приключение с кауза.

Стремежът на Травентурия е да отключи сетивата ви за даровете на природата и да се насладите на едно цялостно преживяване. За тази цел компанията разполага с мултидисциплинарен екип от психолози, туристически агенти и биолози с дългогодишен опит с работата с хора.

Травентурия работи в тясно сътрудничество с международната природозащитна организация WWF (www.wwf.bg) и ползва нейната експертиза при избора на природозащитни каузи и изпълнението на теренната работа.

Ако ви липсва вдъхновение за тиймбилдинг или мотивиращо обучение – пишете ни, за да ви предложим заедно с Травентурия най-интересното и забавно преживяване за вас и колегите ви:)