EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 7-16.06.2019 г.

В EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 7-16.06.2019 г. ви представяме най-интересните и важни бизнес събития и обучения за следващите 10 дни, публикувани в EventsPRO.bg I Бизнес събитията в България

Общо 34 бизнес събития и обучения за периода


Препоръчваме: GDPR Workshop „Как Регламентът беше имплементиран у нас“, София (11.06.2019 г.)

Конференция „Smart & Green Business Camp 2019“, София (20-21.06.2019 г.)


07.06.2019 г. (петък)

Международна конференция за обществени поръчки, София

Семинар „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО“, София

Lean Summit Bulgaria 2019, София (07-08.06.2019 г.)

Събитие „Impossible Markets – Globalized Bulgaria“, София

Всички събития от деня може да видите тук (7 събития)


08.06.2019 г. (събота)

Стъпка напред – уъркшоп по личен брандинг за консултанти, София (08-09.06.2019 г.)

Курс „AWS Certified Cloud Practitioner“, София (08-16.06.2019 г.)

Семинар „Практически въпроси по трудовите отношения“, Бургас


10.06.2019 г. (понеделник)

Обучение „Instagram Marketing“, София

Обучение по предприемачество и успешно създаване на бизнес в Сливен, Сливен (10-19.06.2019 г.)

Курс „AWS Certified Cloud Practitioner“, Online (10-19.06.2019 г.)

Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние, София (10-18.06.2019 г.)

Всички събития от деня може да видите тук (6 събития)


11.06.2019 г. (вторник)

GDPR Workshop „Как Регламентът беше имплементиран у нас“, София

Курс „Excel – практически приложения“, София (11-29.06.2019 г.)

Семинар „Търговски умения, процеси и комуникация“, София

Клуб Инвестор „Банки и финанси“, София

Курс „Бюджетиране“, София


12.06.2019 г. (сряда)

Обучение „Нови възможности за финансиране на иновативни идеи – Европейски съвет по иновации“, София

Събитие „Business Lady Excellence & Business Lady Awards“, София

Курс „ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)“, София (12-14.06.2019 г.)


13.06.2019 г. (четвъртък)

Среща на БЛК: „Петте фатални грешки спиращи успешните презентации“, София

Конференция „SQL Server 2019 Discovery Day“, София

Конференция „Пресечни точки: Къде бизнесът среща професионалния коучинг?“, София (13-14.06.2019 г.)

Семинар „Мощ и немощ в семейните взаимоотношения“, София (13-16.06.2019 г.)


14.06.2019 г. (петък)

Семинар „Задължения и изисквания във връзка с измененията в нормативната база в областта на противодействието на изпирането на пари“, София

Обучение „Управление на промяната“, София

Обучение „Сърцето на продажбите“, София


16.06.2019 г. (събота)

Курс „MS Excel Basic to Intermediate“, София (15-16.06.2019 г.)

Форум „Ratio 2019 – пролет“, София

Майсторски клас „IFRS in Practice – Практическо приложение на МСФО“, София


Ако искате и вашето събитие да бъде публикувано в EventsPRO.bg, моля изпратете информация на EventsPRO.bg Mail. Регистрираните потребители могат сами да публикуват и управляват информацията за своите събития.