EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 29.11-8.12.2019 г.

В EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 29.11-8.12.2019 г. ви представяме най-интересните и важни бизнес събития и обучения за следващите 10 дни, публикувани в EventsPRO.bg I Бизнес събитията в България

Общо 40 бизнес събития и обучения за периода


Препоръчваме: Битката за талантите: Employer Branding Forum 2019, София (12.12.2019 г.) – Попитай за преференциални условия!


29.11.2019 г. (петък)

Travel Expo 2019, София (29-30.11.2019 г.)

Семинар „Роля и функции на длъжностните лица от специализираните служби по ЗМИП“, София

Семинар „Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС. Правни и ДДС термини. Частни сделки и други важни моменти“, Бургас

Семинар „Практика по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Промени в ЗОДОВ“, София

Всички събития от деня може да видите тук (9 събития)


30.11.2019 г. (събота)

Програма Human Resource Management, София (30.11.-01.12.2019 г.)

Семинар „Как да работя за себе си умно“, София

Лекция „Защита на връзката между два компютъра“, Варна

D4P – Годишна конференция за онлайн маркетинг и търговия, Пловдив (30.11.-01.12.2019 г.)

Семинар „Как да стартирам бизнес от А до Я“ 2019, София (30.11.-01.12.2019 г.)


02.12.2019 г. (понеделник)

Обучение „5S System {Lean Production Tools}“, София

Обучение „Управление на проекти – Preparation for Success (24 PDUs), София (02-04.12.2019 г.)

Семинар „Годишно приключване – ЗДДС и ЗДДФЛ“, София

Обучение „Роля и функции на длъжностните лица от състава на специализираните служби по Закона за мерките срещу изпирането на пари“, София

Всички събития от деня може да видите тук (6 събития)


03.12.2019 г. (вторник)

Daily Management {LEAN production tools}, София

Тренинг „Приоритизиране и делегиране“, София

Български икономически форум 2019, София

Кръгла маса „Добри практики в туризма“, Велико Търново


04.12.2019 г. (сряда)

TPM – Total Productive Maintenance {LEAN production tools}, София

Семинар „Индустрия 4.0“, София

Обучение „PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP®)/CAPM® EXAM PREPARATION“, София (04-07.12.2019 г.)


05.12.2019 г. (четвъртък)

Практически тренинг за продажби по телефон, София

Amazon Masterclass Webinar: Успешни Дропшипинг Стратегии, София

Обучение „GDPR – минало, настояще и бъдеще! Добрите практики в областта на защита на личните данни“, Пловдив

Семинар „Особености на работното време. Сумирано изчисляване на работното време – графици, почивки, отчитане, извънреден труд“, София

Всички събития от деня може да видите тук (10 събития)


06.12.2019 г. (петък)

Работилница Лични финанси: как да инвестираме по-добре, София (06-07.12.2019 г.)

Обучение „SMED – Single-Minute Exchange of Diе {LEAN Production tools}“, София

Обучение „ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. Нови правила за документиране на сделки между свързани лица. Актуални промени в ДОПК“, София


Ако искате и вашето събитие да бъде публикувано в EventsPRO.bg, моля изпратете информация на EventsPRO.bg Mail. Регистрираните потребители могат сами да публикуват и управляват информацията за своите събития.