EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 17-26.05.2019 г.

В EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 17-26.05.2019 г. ви представяме най-интересните и важни бизнес събития и обучения за следващите 10 дни, публикувани в EventsPRO.bg I Бизнес събитията в България

Общо 31 бизнес събития и обучения за периода


17.05.2019 г. (петък)

1st SEE Innovation, Technology and Sourcing Summit, Пловдив

Семинар „ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ, СПРЯМО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО”, София

Семинар „Тайни за оцеляване в свят, пълен с негативни мнения“, София

Обучение „Последните промени в ЗОП и Правилника по прилагането му. Промени от февруари и март 2019, промени влизащи в сила от 1.11.2019 г. и др.“, София

Обучение „GDPR – ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ. КАК ДА ПОСТИГНЕМ СЪОТВЕТСТВИЕ С НОВОПРИЕТИТЕ РЕГУЛАЦИИ В БЪЛГАРИЯ?“, София


18.05.2019 г. (събота)

Събитие „Пробив – уъркшоп за осъзната кариерна промяна“, София (18.-19.05.2019 г.)

Сертифициран Курс по ОРАТОРСКО МАЙСТОРСТВО – издание № 21, София (18.-19.05.2019 г.)

Работилница Лични финанси: как да инвестираме по-добре, София

Изложение „AR Expo“, София

Всички събития от деня може да видите тук (7 събития)


19.05.2019 г. (неделя)

Обучение с Уес Линдън, експерт в директните продажби, София

„УСПЕХЪТ Е ТРАНСФОРМАЦИЯ“ – втора сесия, София


20.05.2019 г. (понеделник)

Семинар „ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА PSD2 И ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ“, София

Семинар „Облагане с ДДС на сделки с международен елемент“, София

Дискусия „Енергийната (Р)еволюция: Решения от България“, София

Управление на промяната- двудневно обучение с практически задачи, София (20.-21.05.2019 г.)


21.05.2019 г. (вторник)

Обучение „SPC (Statistical Process Control)“, София

Семинар „ПРИЛАГАНЕТО НА ЗОП И ППЗОП СЛЕД ПРОМЕНИТЕ ОТ 1 МАРТ 2019 г. ПОДГОТОВКА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА.“, София

Обучение „ЗДДС и сделките с недвижими имоти“, Варна

Residential Forum 2019, София


22.05.2019 г. (сряда)

Презентация „Открий Peer-to-Peer инвестирането“, София

Семинар “АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ”, София

Форум „Взаимодействие между бизнеса и образованието“, Добрич

Първата научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките, София (22.-23.05.2019 г.)

Всички събития от деня може да видите тук (7 събития)


23.05.2019 г. (четвъртък)

Обучение: Закон за мерките срещу изпиране на пари. Практически насоки съгласно последнитe промени от 7.05. и нов ЗИД на ЗМИП, София


25.05.2019 г. (събота)

Уъркшоп „Управление на ВРЕМЕТО. Планиране. Употреба. Цели и ефективност.“, София


Ако искате и вашето събитие да бъде публикувано в EventsPRO.bg, моля изпратете информация на EventsPRO.bg Mail. Регистрираните потребители могат сами да публикуват и управляват информацията за своите събития.