EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 14-23.06.2019 г.

В EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 14-23.06.2019 г. ви представяме най-интересните и важни бизнес събития и обучения за следващите 10 дни, публикувани в EventsPRO.bg I Бизнес събитията в България

Общо 29 бизнес събития и обучения за периода


Препоръчваме: Конференция „Smart & Green Business Camp 2019“, София (20-21.06.2019 г.)

Бизнес коктейл-форум „Сподели успеха си с нас“, София, 26.06.2019 г.


14.06.2019 г. (петък)

Семинар „Задължения и изисквания във връзка с измененията в нормативната база в областта на противодействието на изпирането на пари“, София

Обучение „Управление на промяната“, София

Обучение „Сърцето на продажбите“, София

Семинар „Свободен достъп до електронни образователни ресурси“, София


15.06.2019 г. (събота)

Курс „MS Excel Basic to Intermediate“, София (15-16.06.2019 г.)

Форум „Ratio 2019 – пролет“, София

Майсторски клас „IFRS in Practice – Практическо приложение на МСФО“, София


17.06.2019 г. (понеделник)

Семинар „Нови моменти в документирането на трансферните цени“, София

Семинар „Лизинг – счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при предприятия, прилагащи НСС“, Бургас

Обучение „Привличане и задържане на успешни служители“, София

Обучение „Управление на бизнес проект“, София (17-18.06.2019 г.)

Всички събития от деня може да видите тук (8 събития)


18.06.2019 г. (вторник)

Семинар „БДС EN ISO/IEC 17025:2018 – Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“, София (18-19.06.2019 г.)


19.06.2019 г. (сряда)

Майсторски клас „IFRS Update“, София

Събитие „Дигитални технологии в социалното предприемачество“, София

Семинар „Капиталовият пазар като източник на бизнес растеж за МСП“, Бургас


20.06.2019 г. (четвъртък)

Уъркшоп „Първи стъпки в личния брандинг – за кариерно и бизнес развитие“, Варна

Обучение „Трудови правоотношения. Лични данни (GDPR), създаване на документация, трудово досие.“, София (20-21.06.2019 г.)

Конференция „Smart & Green Business Camp 2019“, София (20-21.06.2019 г.)

Конференция „HR WEEKEND“, Трявна (20-21.06.2019 г.)

Всички събития от деня може да видите тук (8 събития)


21.06.2019 г. (петък)

Конференция „Бизнесът и регионите“, София

Семинар „ПРЕГЛЕД НА ПРОМЕНИТЕ В ЗУТ от 2019 година“, София


22.06.2019 г. (събота)

Курс „ТРЗ и личен състав“, София (22-23.06.2019 г.)


Ако искате и вашето събитие да бъде публикувано в EventsPRO.bg, моля изпратете информация на EventsPRO.bg Mail. Регистрираните потребители могат сами да публикуват и управляват информацията за своите събития.