7 важни обучения по GDPR през юли 2018

Вижте всички предстоящи бизнес събития и обучения в България по темата GDPR в EventsPRO.bg

 

През май 2016 г. в сила влезе  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR), предназначен за защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Въвеждането на единна правна рамка бе направено с цел да уеднакви законодателството, защитаващо личните данни на европейските граждани.  Считано от 25.05.2018 г., Регламентът официално придоби задължителен характер, като приоритет е улесненото свободно движение на лични данни в ЕС и извън него, чрез осигуряване на  механизми за защита от нарушаване на неприкосновеността на личните данни.

От гледна точка на бизнеса, темата засяга пряко, както всички работодатели, така и техните служители.

Поради тази причина, месец юли е наситен с обучителни събития, които не само осигуряват солидна основа от тематични познания, но и ги задълбочават до степен професионално приложение.

Семинарът „Личните трудови досиета в предприятието и новите изисквания за защита на личните данни“ (2.07.2018 г.) предлага изключително тясна насоченост на всички желаещи.

Следващият семинар  е на тема „GDPR и промените във вътрешното законодателство“  (6.07.2018 г.) и е подходящ, както за специалисти, така и за неспециалисти.

На 10-11 юли ще се проведе двудневен практически курс „Администриране на трудовия процес и лични данни (GDPR)“ , който е предназначен за специалисти по администриране на човешкия капитал.

На 11.07.2018г. обучението „Нови правила за защита на личните данни – GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)“  ще разгледа oсновните права на физическите лица (субекти), кореспондиращи със задълженията на администратора и обработващия лични данни, съгласието за обработка на лични данни, изтриване и блокиране на данни – „Право на забрава“ и други важни аспекти.

В отговор на високия интерес, който събуди европейския регламент, страхотният екип на Casus Futura се е захванал с амбициозната задача да представи серия от обучения по приложение на новия европейски Регламент за Защита на личните данни.

Обучението „GDPR и промените в подбор на нови служители“ (23-24.07.2018 г.) е подходящо, както за вътрешни, така и за външни специалисти. Целта на събитието е присъстващите да се запознаят отблизо със спецификите на регламента, които ще дадат пряко отражение на работния процес, както и да спомогне за тяхното приложение в практическата ориентация в процесите на търсене и намиране на служители.

Обучението „GDPR за работодатели“ (26-27.07.2018 г.) засяга приложението на регламента в процесите по назначаване, администриране на трудовите отношения със служителите, изготвяне на възнагражденията и изискванията по здраве и безопасност.

Обучението „GDPR за търговци, онлайн търговия и маркетинг“ (30.07.2018 г.) касае предимно съображенията и нормите, които следва да бъдат спазвани при проактивното търсене на клиенти. Онлайн общуването с клиенти е почти неизменна част от бизнес комуникацията, което изисква повишено внимание на всички участници в нея.

Лектори на обученията, организирани от  Casus Futura ще бъдат представители на Комисията по защита на личните данни, които ще представят  най-актуалната и изчерпателна информация.

Ако вие организирате подобно събитие – може да публикувате информация в EventsPRO.bg след кратка и безплатна регистрация. Ако искате да използвате EventsPRO.bg като МОЩЕН ИНСТРУМЕНТ за популяризирането му – свържете се с нас!